Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ 45/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαγκαδά (σχετική η υπ΄αρ. 273/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.138,32€ για δικηγορική αμοιβή (σχετικές οι υπ΄αρ. 244 & 520/2015 και 507/2016 αποφάσεις Ο.Ε.)

3.    Έγκριση δαπάνης δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών και γενικών υπηρεσιών στον ελληνικό τύπο για το έτος 2017 προϋπολογισμού 18.600,00€ και ψήφιση πίστωσης 18.600,00€.

4.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες συντήρησης των παγκακίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαγκαδά προϋπολογισμού 22.320,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 22.320,00€

5.    Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για τρία (3) έτη σχετικού Προϋπολογισμού 4.234.138,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

6.    Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.602,50€ για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου 2017.

7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.965,25€ (Ε' μέρος) για την επιχορήγηση – χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. από το Δήμο Λαγκαδά για το έτος 2017.  

8.    Ενημέρωση σχετικά με την από 29-6-2017 γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετική η υπ΄αρ. 267/2017 Απόφασης Ανάθεσης Ο.Ε.

9.    Ενημέρωση σχετικά υπ΄αρ. 1483/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

10.Ενημέρωση σχετικά με την από 28-6-2017 Εξώδικη Γνωστοποίηση – κλήσης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe28_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top