Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων –πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ (αρ. μελ. 14/2016).

2. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. 4086/2017 Αίτηση Εκούσιας Δικαιοδοσίας – Ν3869/2010 κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 244,28€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 85,56€.

3. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην  από 21-04-2017 Αίτηση Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Ν. 3869/2010 κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά προϋπολογισμού 244,28€ και ψήφιση πίστωσης ποσού 85,56€.

4. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης.

5. Έγκριση 1ου πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό) του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» προϋπολογισμού 60.000,00€ (αρ. μελ. 13/2016).

6. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και ψήφιση πίστωσης 99,20€.

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 59.534,50€ για (Δ' μέρος) για την επιχορήγηση – χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. από το Δήμο Λαγκαδά για το έτος 2017.

8. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση δικογράφου και ψήφιση πίστωσης ποσού 111,60€.

9. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση δικογράφου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe20.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top