Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Μαΐου, έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης.

2.   Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Δήμου Λαγκαδά για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, συμπεριλαμβανομένης προμήθειας νέου εξοπλισμού, προϋπολογισμού 258.540,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

3.   Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων εκτάσεων από παράνομες αποθέσεις ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά».

4.   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8893/20-03-2016 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρίας Ρόντσης Η.-Χρηστίδης Γ. Ο.Ε.

5.   Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.

6.   Επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, για το σχολικό έτος 2017-2018.

7.   Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

8.   Εξέταση της υπ’ αριθμ. της πρωτ. 11214/06-04-2017 ένστασης της εταιρείας «Σαμαράς Τρικκαλιώτης ΑΤΕΒΕ» αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις, Κρασπεδώσεις, Ασφαλτοστρώσεις και Φωτισμός στα Δ.Δ. του Δήμου Λαγκαδά» (Αρ. Μελέτης 7/2009, Αρ. Έργου 9/2009) κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10114/29-03-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά που αφορά την κατάπτωση τμήματος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του εν λόγω έργου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (13O_DS_2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top