Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η υπ' αρ. 73/2017 απόφαση Ο.Ε.).

2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετ. η. Υπ' αρ. 108/2017 απόφαση Ο.Ε.

3. Ανάθεση ή  πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ' αρ. πρωτ. 12135/18-04-2017 Ειδικής Διαταγής που αφορά το έργο “Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα”(Αρ. Μελέτης: 24/2009) και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40 €.

4. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 49/2017 απόφασης της Ο.Ε.

5. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για δαπάνες δημοσίευσης ανακοινώσεων που αφορούν τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2017.

6. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για δαπάνες δημοσίευσης διακηρύξεων διαγωνισμών έργων και μελετών για το έτος 2017.

7. Έγκριση πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό) του έργου “Αντικατάσταση στέγης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά”,(αρ. μελέτης 6/2017).  

8. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης δημοτικών και σχολικών κτιρίων-χώρων προϋπολογισμού 24.721,62 € και ψήφιση πίστωσης ποσού 21.914,26 €.

9. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων Ο.Ε.Κ Λαγκαδά.
 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe18_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top