Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: • κ. Δήμαρχο • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου • Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων • Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Απριλίου, έτους 2017, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης για διάθεση ξύλινων κατασκευών στο Δήμο Λαγκαδά.

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού της, έτους 2017».

3. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο (2) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 148.622,23 €, με Φ.Π.Α. 24%.

4. Ολική κατάπτωση εγγυητικών επιστολών.

5. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά».

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 206/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 225/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 237/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 238/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτου της Τ.Κ. Κριθιάς του Δήμου Λαγκαδά.

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφασης του Ν.Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Αθλητισμού-Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π)», που αφορά τον καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της.

15. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.

16. Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

17. Ματαίωση ή μη της διαδικασίας διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά.

18. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2619/14/10-04-2014 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,996 MWp της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 48, 49, 50, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 75 αγροτεμάχια αγροκτήματος Μεσοκώμου, της Τ.Κ. Νέων Καλινδοίων, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά.

19. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds_11_2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top