Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ' αρ. 88/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40 €.

2.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης ποσού 293,87 € για την τοποθέτηση πέντε φωτιστικών σωμάτων σε ισάριθμους υφιστάμενους στύλους στην Δ.Κ. Ασσήρου της Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά.

3.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 586,14€ για την τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σωμάτων σε ισάριθμους υφιστάμενους στύλους στην Τ.Κ. Εξαλόφου της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

4.    Ανάθεση ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης ως προς το σύννομο της μείωσης του ποσού που αποδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας  στο Δήμο Λαγκαδά για αντισταθμιστικά οφέλη, λόγω χωροθέτησης στα διοικητικά όρια του Δήμου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).

5.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 6.883,79 €.

6.    Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού #30.415,00# € και οριστική κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

7.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΠ6492/15-03-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

8.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΠ3854/20-02-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

9.    Ενημέρωση επί της υπ' αρ. 1155/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

10. Ενημέρωση επί της υπ' αρ. 1453/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(διαδικασία διαφορών ουσίας). 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (prosklisi_15.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top