Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Αρδαμερίου.

2.    Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση και υποστήριξη λογισμικών της 4Μ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 817,16€.

3.    Έγκριση δαπάνης για την υποστήριξη λογισμικών της Ace  για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 734,08€.

4.    Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.519,02€ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017.

5.    Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 366.487,68€ για την πληρωμή ετήσιας εισφοράς Οικονομικής χρήσης 2017 του Δήμου Λαγκαδά στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α.  Ν. Θεσσαλονίκης.

6.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ. ΓΠ28539/27-12-2016 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

7.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ. ΓΠ27456/08-12-2016 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

8.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ1995/1-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

9.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ2458/6-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

10. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ4688/28-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

11. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ3444/15-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

12. Ενημέρωση σχετικά με το  υπ΄αρ. πρ.ΓΠ217/5-1-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

13. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ1881/31-1-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

14. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ2348/2-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

15. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.ΓΠ2458/6-2-2017 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

16. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.80405/16-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

17. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.81944/22-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

18. Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. πρ.80409/16-12-2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe10.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top