Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Τίτλος έργου:

Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά την κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και συγκεκριμένα, την κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για την Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά που χαρακτηρίζεται ως οικισμός Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, και περιλαμβάνει:

Υποέργο 1 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά»: Αφορά την κατασκευή ΕΕΛ δυναμικότητας 2.500ικ με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων, που αποτελείται από τα εξής: Πρωτοβάθμια επεξεργασία η οποία αποτελείται από εγκατάσταση εσχάρας και μετρητή Parschall. Δευτεροβάθμια επεξεργασία, όπου τα λύματα μετά το μετρητή παροχής οδηγούνται στις κλίνες πρώτης και δεύτερης βαθμίδας βάθους περίπου 1,5 m στις οποίες αναπτύσσονται τα κατάλληλα φυτά. Από εκεί οδηγούνται προς τις λίμνες ωρίμανσης, οι οποίες αφενός παίζουν το ρόλο δεξαμενών αποθήκευσης (σε περίπτωση χρησιμοποίησης των καθαρισμένων λυμάτων για άρδευση), αφετέρου προσφέρουν τη δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με μείωση της περιεκτικότητας σε άζωτο και μεγάλη μείωση των κoλoβακτηριδίων. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά από τη διέλευση από τις δευτεροβάθμιες κλίνες θα οδηγούνται με τη βοήθεια κατάλληλου αγωγού προς τον παρακείμενο φυσικό αποδέκτη. Επεξεργασία ιλύος, όπου η ιλύς συλλέγεται και αντλείται προς κλίνες ξήρανσης. Τα στραγγίδια που παράγονται κατά την ξήρανση της ιλύος συλλέγονται κι αντλούνται προς τις κλίνες επεξεργασίας.

Υποέργο 2 με τίτλο «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά». Αφορά την κατασκευή του εσωτερικού ΔΑ, το οποίο είναι βαρυτικό και έχει συνολικό μήκος 22,8χλμ και του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς έως την ΕΕΛ, μήκους 0,8χλμ.

Υποέργο 3 με τίτλο «Εργασίες αρχαιολογίας». Αφορά τις αρχαιολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Υποέργο 4 με τίτλο «Δαπάνη σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ». Αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης ΔΕΗ της ΕΕΛ.

Οι ιδιωτικές συνδέσεις του Δικτύου Αποχέτευσης θα κατασκευαστούν παράλληλα με το κυρίως έργο με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ.

Προϋπολογισμός πράξης:

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 6.201.341,47€.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 5.720.273,80€

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 481.068,00€ και χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Δημ. Συμμετοχή

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top