Δημοσιοποίηση αιτήσεως περί εγκρίσεως τοποθέτησης τηλεπικοινωνιακής καμπίνας και εγκατάσταση φρεατίων σε χώρο δημοτικού οικοπέδου στην πόλη του Λαγκαδά.

Σχετικά:

    Η από 07-03-2017 (αρ. πρωτ. Δήμου Λαγκαδά 7750/10-03-2017) αίτηση, με συνημμένα όλα τα σχετικά έγγραφα – σχέδια.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το ν.3431/2006 (Α’/13/3-2-2006), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 29 αυτού («Δικαιώματα Διέλευσης»), το άρθρο 65 καθώς και το άρθρο 69α αυτού, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3534/2007 (Α’/40/23-02-2007), όπως ισχύει.
  2. Το ν. 4070/2012 [ΦΕΚ 82/Α`/10-04-2012] όπως ισχύει.
  3. Την ΚΥΑ 725/23/12 [ΦΕΚ 5/Β`/05-01-2012] όπως ισχύει («Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»)
  4. Την 528/0750 [ΦΕΚ 1375/Β`/10-07-2009] όπως ισχύει («Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα»).
  5. Τα ανωτέρω σχετικά.

Δυνάμει της παραγράφου 1β του άρθρου 8 της ΚΥΑ του (3) σχετικού, παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσης μετά των οριζοντιογραφιών στην ιστοσελίδα του Δήμου. Προς διευκόλυνσή σας, τα ίδια στοιχεία σας αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, μαζί με τις αντίστοιχες οριζοντιογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημειώνουμε ότι η πληρότητα αναφέρεται στην εγκατάσταση Υπαίθριας Τηλεπικοινωνιακής Καμπίνας και εγκατάσταση φρεατίων α) επί του πεζοδρομίου της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στο Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά, β) επί του πεζοδρομίου της οδού Γεωργούδη στο Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά, γ) επί του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ Λαγκαδά στο Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά – εκσκαφή τάφρου, σύμφωνα με τα σχέδια & τα αποσπάσματα που κατατέθηκαν.

Βάση των ίδιων διατάξεων, δίδεται εντολή για την ανάρτηση των ιδίων στοιχείων στα γραφεία της Τ.Υ. και στο Δημαρχείο Δ. Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (7984-2017.pdf)ΑΙΤΗΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top