ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΑΠΟ 9:00 ΕΩΣ 12:00

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΑΣ.