Ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει τους δημότες του ότι η ηλεκτρονική σήμανση των κατοικίδιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων και των κυνηγετικών σκύλων, και η προσκόμιση του αντιγράφου του πιστοποιητικού στο δήμο είναι υποχρεωτική (παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/12).

Η σήμανση και η καταγραφή γίνεται πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα πρόστιμο 300€.

Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λόγω του μεγάλου ποσοστού εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς στα διοικητικά όρια του δήμου μας καλούνται οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων ζώων να  προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει, αντίγραφο της πράξης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Λουτρών αρ. 14, Λαγκαδάς, Τ.Κ. 572 00).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 23943 31076 και 23943 31071.

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top