μενού

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτες καταστάσεις ή  γεγονότα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων από την 24η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη έως και την 26η Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή , στο Νηπιαγωγείο Ασκού Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, λόγω πλημμύρας που προκλήθηκε από βλάβη στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και εργασιών αντικατάστασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2018

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ap2.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top