Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων την 19η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη, 

Α) στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Λαχανά, Σοχού και Βερτίσκου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στον Δήμο μας.

Β) Τις παρακάτω σχολικές μονάδες λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην λειτουργία και σχετίζονται άμεσα με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΧΙΚΟΥ

Νηπιαγωγείο Κολχικού

Δημοτικό Σχολείο Κολχικού

3ο Γυμνάσιο Κολχικού

Λυκειακές Τάξεις Κολχικού

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

Νηπιαγωγείο Λαγκαδικίων

Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων

Γυμνάσιο Κορώνειας

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Κορώνειας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15 /2017

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο.
 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (APOFASI2.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top