Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις εργασίες αποκατάστασης των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την διακοπή των μαθημάτων την 16η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα, στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαγκαδά, όπως αναφέρονται ακολούθως, λόγω των εργασιών επισκευής θέρμανσης και υδροδότησης που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ:

1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά

2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:

Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ:

Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΩΝ:

1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

Δημοτικό Σχολείο Λαγυνών

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ:

Νηπιαγωγείο Περιβολακίου

Δημοτικό Σχολείο Περιβολακίου

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ:

Νηπιαγωγείο Χρυσαυγής

Δημοτικό Σχολείο Χρυσαυγής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΙΘΙΑΣ:

Νηπιαγωγείο Κριθιάς

Δημοτικό Σχολείο Κριθιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΣΣΑΣ:

Νηπιαγωγείο Όσσας

Δημοτικό Σχολείο Όσσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ:

Γυμνάσιο Καλινδοίων

Λύκειο Καλινδοίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ:

Δημοτικό Σχολείο Γερακαρούς

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ:

Νηπιαγωγείο Λαγκαδικίων

Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ:

1ο Νηπιαγωγείο Σοχού

Γυμνάσιο Σοχού

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Σοχού

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ:

Νηπιαγωγείο Κρυονερίου

Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9 /2017

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (apofasi_15-01-201.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top