Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Μαΐου 2020 - Πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Απριλίου 2020 - Πατήστε ΕΔΩ


Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Μαρτίου 2020 Πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Φεβρουαρίου 2020 - Πατήστε ΕΔΩ

Δημοσίευση των στοχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά του μήνα Ιανουαρίου 2020 - Πατήστε ΕΔΩ