Ο κάθε πολίτης αποκτά πρόσβαση στις αποφάσεις του Δήμου Λαγκαδά και των εποπτευόμενων φορέων του.