Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Τοπικές Κοινότητες Τηλέφωνο Διεύθυνση
Τ.Κ. Λαγκαδά 23943 30201 Ν. Παπαγεωργίου 2
Τ.Κ. Σοχού 23953 30149 Θ. Καρακόλη 16
Τ.Κ. Ασσήρου 23943 30028  
Τ.Κ. Ζαγκλιβερίου 23933 30236  
Τ.Κ. Όσσας  23943 30145  
Τ.Κ. Ξυλούπολης 23943 30420  
Τ.Κ. Γερακαρούς 23933 30331