Πρόεδρος: Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Μέλη:

1. Προκοπίδης Γεώργιος

2. Τζανής Μιχάλης

3. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

4. Μπίκας Κωνσταντίνος

5. Ανδρεάδου Ελπινίκη

6. Αναστασιάδης Ιωάννης

7. Μπάσιας Σταύρος

8. Τζιαμπάζης Θόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κοτσώνη Ελισσάβετ

2. Σαρίκου Αννα

3. Πετρίδης Αναστάσιος

4. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

5. Τσουκάνης Αθανάσιος

6. Κούκος Γεώργιος 

 
 

Πρόεδρος: Τζανής Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Πατλιάκας Εμμανουήλ

Μέλη:

1. Δοϊρανλής Πέτρος

2. Κοτσώνη Ελισσάβετ

3. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

4. Βαρβαλιός Βασίλειος

5. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

6. Κυριακούδης Θεοχάρης

7. Κουλτούκη Μαρία

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ξενιτίδης Γεώργιος

2. Αναστασιάδης Νικόλαος

3. Δημητριάδης Βασίλειος

4. Αδαμούδη Αναστασία

5. Μπέφα Σοφία

6. Κούκος Γεώργιος