Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Λούρδα Βασιλεία (Δύναμη Ευθύνης) 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

2. Αναστασιάδης Νικόλαος

3. Δοϊρανλής Πέτρος

4. Κοτσώνη Ελισσάβετ 

5. Μπίζπος Κωνσταντίνος

6. Μπίκας Κωνσταντίνος

7. Ξενιτίδης Γεώργιος

8. Πατλιάκας Εμμανουήλ

9. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

10. Προκοπίδης Γεώργιος

11. Σαρίκου Αννα

12. Τζανής Μιχαήλ

13. Τσαγκαλίδης Ελευθέριος

  

1. Ανδρεάδου Ελπινίκη

2. Γρούσκος Τριαντάφυλλος

3. Βαρβαλιός Βασίλειος

4. Δημητριάδης Βασίλειος

5. Κυργιάννης Χαράλαμπος

6. Μπρατάνης Αστέριος

7. Πετρίδης Αναστάσιος

8. Στόιος Ηλίας

9. Τζαγγάνας Ηλίας

  
1.Αναστασιάδης Ιωάννης

2. Αδαμούδη Αναστασία

3. Αϊβατζίδης Παντελής

4. Κριτόπουλος Χαράλαμπος

5. Μόσχου Σακονίδου Μαρία

6. Σεπιάδης Γεώργιος (Στη θέση του κ. Τουλουπίδη Γεώργιου που αποποιήθηκε την εκλογή του)

 
 

 1. Ταυρίδου Μαρία (Μαρκέλλα)

2. Κυριακούδης Θεοχάρης

3. Μπάσιας Σταύρος

4. Μπέφα Σοφία

5. Τσουκάνης Αθανάσιος

 

1. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

2. Δαργινάκης Παναγιώτης

3. Κούκος Γεώργιος

4. Κουλτούκη Μαρία

 

1. Σάμου Χρυσή (Χρύσα)

2. Πεϊδης Δημήτριος (Τάκης)

 

 1. Γεωργουδάκης Φίλιππος