Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών


  • Προκοπίδης Γιώργος

Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας


  • Τζανής Μιχάλης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας


  • Δοϊρανλής Πέτρος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


Αντιδήμαρχος Πολιτισμού


  • Ελισσάβετ Κοτσώνη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Αθλητισμού


  • Σαρίκου Αννα

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, αρμόδια για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων